Rehabilitasyon

Mental Retardasyon (Zihinsel Gerilik)

Mental Retardasyon, bireyde çevreye uyum sağlama ve davranışlarda bozulma ile ortaya çıkan genel zihinsel  fonksiyonların ortalamanın altına düşmesi olarak tanımlanmaktadır. Mental retardasyon zihinsel olarak yeteneklerin yetersizlik göstermesidir. Yapılan belli başlı testlerle bu yetersizlik durumu ölçülmeye çalışılır ve bireyin kapasitesi doğrultusunda kendisine, ailesine ve çevresine yük olmayacak şekilde bağımsız bir yaşam sürdürebilmesi için eğitimi sağlanır. Yapılan eğitim ve psikolojik desteklerle kişinin kendisi için en iyi performansı sergilemesi mümkündür.

Otizm

Otizm doğuştan gelen ya da yaşamın ilk evrelerinde kendini gösteren nörolojik bir bozukluktur.  Beyin gelişiminde ve işleyişinde bazı sinir sistemi sorunları görülür. Otizimli bireyler genellikle öğrenme ve algılamada zorluk çekerler. Göz teması kurmakta, duygularını ifade etmekte, yaşıtları ile oyun kurmak ve oyunlara dahil olmakta zorluk çekme gibi belirtiler görülmektedir. Otizimli çocuğun erken tanı ve tedavisi öğrenme becerisini arttırmasını ve çevresine uyum sağlayabilmesini hızlandırır. Bu nedenle bireyin yaşına ve durumuna en uygun tedavi yöntemi uygulanmaya başlanmalıdır.

Down Sendromu

Down sendromu kromozomsal bir farklılıktır. Çocuğunuzun vücudundaki hücrelerin  46 yerine 47 yani fazladan 1 kromozoma sahip olmasıdır.  Çocuğunuzun fiziksel görünümü diğer çocuklara göre farklı olabilir. Fakat unutmayın ki bu bir hastalık değildir. Nasıl ki bazı çocuklar sarı saçlı, mavi gözlü olabiliyorsa sizin çocuğunuz da Down Sendromu gibi genetik bir farklılığa sahiptir. Her down sendromlu çocuğun öğrenme derecesi farklıdır. Bu sebeple her bireyin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak özel eğitim programına alınması gerekir.

Fizyoterapi

Fizyoterapi elektrik akımı, sıcak ya da soğuk uygulaması, egzersiz veya çeşitli dalgalar yolu ile bazı hastalıkların tedavisine denilmektedir. Fizik tedavideki amaç bazı nedenler sonucunda kişinin fonksiyonel hareketleri bozulmuş ise bunları geri kazandırarak hastayı sağlığına kavuşturmaktır.

Rehabilitasyon ise bir insanın doğuştan ya da sonradan olan, nedeni ne olursa olsun kişide kalıcı ya da geçici bir yetersizlik olması durumunda kişinin tamamen kaybettiği ya da sınırlanmış olan hareketlerinin belirlenmesi ve bu kişinin gerek psikolojik gerekse de sosyolojik açıdan desteklenmesi bunun sonucunda da kişinin kendi kendine yeter duruma getirilmesidir. Spina bfida, beyin felci, yutma sorunları, skolyoz, yardımcı cihaz kullanımı, el ve kol/ayak ve bacak yaralanmaları gibi durumlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulanır.

Psikolojik Danışmanlık

Özel eğitim alanında rehberliğin amacı, bireyin çevresini, içinde bulunduğu toplumu tanımasını, yeteneklerini en uygun şekilde kullanmasını ve geliştirmesini, karşılaştığı problemleri çözme ve en uygun kararları alma yeterliliği kazanmasını, toplum içinde severek yapacağı bir iş sahibi olmasını sağlamaktır. Özel eğitimde görevli psikolog, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yaşadıkları problemlerin ve güçlüklerin çözümünde diğer özel eğitim personeli ile bireyin anne ve babasıyla iş birliği içinde çalışmalar yürütür. Bireylerin anne ve babalarına yönelik psikolojik danışma, rehberlik ve gerektiğinde terapi hizmetlerini de yürütür.

 

İstek ve Önerileriniz
*